Kalite Politikası
Home

Üniversitemizin Genel Kalite Politikası; 

Tüm süreçlerde, iç ve dış paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılamaya çalışan bir anlayış içerisinde güvenilir bir Üniversite olmayı, Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen ve Üniversitemizin de pilot üniversite olarak seçildiği Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı, Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği çerçevesinde, tüm personelin daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi, tüm personel ve öğrencilerimizde kalite bilincini tesis etmeyi, akademik personelin yürütmek istediği her etkinlik ve projeyi; zamanında, istenen kalitede yapabilmeleri için gereken desteği sağlamayı, en uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri hızlı biçimde üreterek sonrasında çıkabilecek sorunların önüne geçmeyi, içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı öğrenciler yetiştiren bir Üniversite olmayı ve kendini sürekli geliştirerek ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin  gelişimine de katkıda bulunmayı, Kalite politikası olarak belirlemiştir.