Koordinatörlük
Home

S. No

Unvanı Adı-Soyadı

Görevi

Birimi

1

Prof. Dr. Yaşar KARADAĞ

Koordinatör

Rektör Yardımcısı

2

Dr. Öğr. Üyesi Metin SÖYLEMEZ

Üye

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

3

Dr. Öğr. Üyesi Mahir ÖZKURT

Üye

Uygulamalı Bilimler Fak.

4

Dr. Öğr. Üyesi Celal ÖNEY

Üye

Fen Edebiyat Fak.

5

Dr. Öğr. Üyesi Ayten ARSLAN

Üye

Eğitim Fak.

6

Dr. Öğr. Üyesi Rifat YILDIZ

Üye

İslami İlimler Fak.

7

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AKÇAY

Üye

Müh.-Mim. Fak.

8

Dr. Öğr. Üyesi Abdulsemet GÜNEK

Üye

İletişim Fak.

9

Dr. Öğr. Üyesi Yalçın DİCLE

Üye

Sağlık Bilimleri Fak.

10

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah AYDIN

Üye

Fen Bilimleri Ens.

11

Dr. Öğr. Üyesi Metin KARAYOL

Üye

Sosyal Bilimler Ens.

12

Dr. Öğr. Üyesi Metin KARAYOL

Üye

Beden Eğitimi ve Spor YO

13

Dr. Öğr. Üyesi Harun ÖNLÜ

Üye

Teknik Bilimler MYO

14

Dr. Öğr. Üyesi Enver Fehim KOÇPINAR

Üye

Sağlık Hizmetleri MYO

15

Dr. Öğr. Üyesi İsmail DÖNMEZ

Üye

Bulanık MYO

16

Dr. Öğr. Üyesi Necattin Cihat İÇYER

Üye

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

17

Öğr. Gör. Abdullah DEMİR

Üye

Sosyal Bilimler MYO

18

Öğr. Gör. Metin KARABURUN

Üye

Malazgirt MYO

19

Öğr. Gör. Hüseyin Mete GÜNDOĞDU

Üye

Varto MYO

20

Öğr. Gör. Ferit USLU

Üye

Genel Sekreterlik

21

Mehmet Nuri ÖZDEMİR

Üye

Kütüphane ve Dok. Daire Bşk.

22

Orumbay YAŞAR

Üye

Sağlık Kültür ve Spor Daire Bşk.

23

Uğur İnan KAKİ

Üye

Strateji Geliştirme Daire Bşk.

24

Nesip TOSUN

Üye

Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.

25

Nihat ARSLAN

Üye

İdari ve Mali İşler Daire Bşk.

26

Sedat DEMİR

Üye

Öğrenci İşleri Daire Bşk.

27

Kenan AYKUT

Üye

Personel Daire Bşk.

28

Kasım BİNGÖL

Üye

Bilgi İşlem Daire Bşk.