Kalite Komisyonu
Home
Unvanı, Adı-Soyadı Görevi

Prof. Dr. Fethi Ahmet POLAT Rektör/ Başkan

Prof. Dr. Yaşar KARADAĞ Rektör Yardımcısı/Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Murad Aydın ŞANDA Rektör Yardımcısı/ Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Selçuk SAĞIR Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Abdulmecit YILDIRIM İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Selami KARDAŞ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Fuat ELKONCA Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Fatih YAMAN Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Arş. Gör.Vedat ALMALI İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Öğretim Üyesi

Harun DEMİR Genel Sekreter

Ahmet TÜRK Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Aslıhan YAZGAN Öğrenci Temsilcisi/Eğitim Fakültesi