Kalite Komisyonu
Home

Adı Soyadı

Görevi

Prof. Dr. Fethi Ahmet POLAT

Rektör, Başkan

Prof. Dr. Yaşar KARADAĞ

Rektör Yardımcısı, Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Murat Aydın ŞANDA

Rektör Yardımcısı, Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Selçuk SAĞIR

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Mahsum AYTEPE

Dr. Öğr. Üyesi Abdulmecit YILDIRIM

İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Önder ŞEKEROĞLU

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi

Harun DEMİR

Genel Sekreter

Ahmet TÜRK

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Melek ERKUT

Öğrenci Konseyi Temsilcisi