2021 Yılı Kurumsal Değerlendirme Programları ve Kurum İç Değerlendirme Raporu Bilgilendirme Webinarları Gerçekleştirildi | All Contents

 

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 2021 yılında yürütülecek olan Kurumsal Dış Değerlendirme, Kurumsal Akreditasyon ve İzleme Programları ve kurum iç değerlendirme raporlarının hazırlanmasına yönelik video konferans gerçekleştirildi. 

 

Video konferansa üniversitemizi temsilen Rektör Yardımcımız ve üniversitemiz Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Yaşar Karadağ ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Murad Aydın Şanda katıldı. Konferansa 198 yükseköğretim kurumundan 386 kişi katılım gösterdi.