Dönüşen Dünyada Liderler Çalıştayı Düzenlendi | All Contents

 

Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK) düzenlediği “Dönüşen Dünyada Liderler Çalıştayı” çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. 

 

Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’ın da katıldığı çalıştayda açılış konuşmasını YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas gerçekleştirdi. Seminere Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Yaşar Karadağ da katıldı. 

 

30 rektörün katılımıyla 6.’sı gerçekleştirilen “Dönüşen Dünyada Liderlik Çalıştayı” dört bölümden oluşurken; ilk oturumda salgın döneminin VUCA (Uçuculuk, Belirsizlik, Karmaşıklık ve Muğlaklık) bileşenleri açısından değerlendirilmesi ile üniversitelerin ekosistemi ve ekosistemle ilgili sorunlar ele alındı. İkinci oturumda liderlik, üçüncü oturumda kurum kültürü ve değerler, Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçları, liderlerden beklenen etik tavır ve söylem konuları konuşuldu. Çalıştayın son bölümünde ise liderlik davranışları, liderlik yaklaşımları, liderlik dinamiği, liderlikte koçluk ve mentörlük rolleri, kriz döneminde liderlik, güçlü ekipler, üniversite için liderlik modeli örneği konuları ele alındı. Çalıştay, değerlendirme anketiyle sona erdi.