Üniversitemiz Kalite Komisyonu Toplandı | All Contents

 

Üniversitemiz Kalite Komisyonu 1 Ekim 2020 Perşembe günü saat 14.00’te Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat başkanlığında Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurum İç Değerlendirme Raporu Geri Bildirim Raporu’ndaki öneriler ve tavsiyeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi.

 

Toplantıya; Rektör Yardımcımız ve MŞU Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Genel Sekreter Öğr. Gör. Harun Demir, Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Selami Kardaş, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Abdulmecit Yıldırım ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ahmet Türk katıldı.

 

Kalite Komisyonu toplantısında, Kurum İç Değerlendirme Raporu Geri Bildirim Raporunda yer alan öneriler ve tavsiyeler madde madde ele alınarak titizlikle değerlendirildi. Kalite Komisyonu tarafından yapılan görüşmeler neticesinde aşağıdaki çalışmaların ivedilikle yapılmasına ve neticelendirilmesine karar verildi.

 

1.Kurum İç Değerlendirme Raporu Geri Bildirim Raporu’ndaki söz konusu öneriler ve tavsiyelerin detaylı bir şekilde görüşülmesi için YÖKAK tarafından yayınlanan Muş Alparslan Üniversitesi Kurum İç Değerlendirme Raporu (KIDR) 2019 ile birlikte üniversitemizdeki tüm birimlerin görüşlerinin alınmasına,

 

2.Birimlerimizin web sayfalarında “Kalite” başlığının oluşturulmasına, bu başlık altında sırasıyla “Kalite Politikası, Kalite Komisyonu, Kalite Kurulu Raporları, Paydaşlarla Toplantılar, Hizmet Standartları ve Birim İç Değerlendirme Raporlarının” yer almasına,

 

3.Her birimin dış paydaşlarla ilgili yapmış oldukları toplantıların, çalışmaların, belge, rapor ve fotoğrafların Kalite Koordinatörlüğümüze gönderilmesine ve Birim Kalite Sayfasında yayınlanmasına,

 

4.Üniversitemiz “Kalite Kurulu” sayfasında 2020 yılında yapılmış olan Akademik, İdari ve Öğrenci Memnuniyet Anketlerine ait değerlendirme raporlarının yüklenmesine,  

 

5.Kalite Komisyonunda görev alacak üye sayısının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ile Öğretim Teknolojileri alanında çalışan öğretim üyelerimizin ilavesiyle artırılmasına karar verilmiştir.