Rektör Yardımcımız Ankara ve İstanbul’da Toplantılara Katıldı | All Contents

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Ankara’da “Çayır Mera ve Yem Bitkileri-Yeşil Alan Çim Bitkileri Tescil Komitesi”; İstanbul’da ise “YÖKAK” (Yükseköğretim Kalite Kurulu) toplantısına katıldı.

 

Prof. Dr. Karadağ Başkanlığında Toplandılar

 

Rektör Yardımcımız ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğünde (TTSM)  gerçekleştirilen “Çayır Mera ve Yem Bitkileri-Yeşil Alan Çim Bitkileri Tescil Komitesi” toplantısına başkanlık etti.

 

“Üniversitemizi seçeceklerdir”

 

Prof. Dr. Karadağ, “Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği” gereği düzenlenen toplantının son derece verimli geçtiğini, üretim izni ve tescil alan çeşitlerin karar bağlandığını belirterek şu şekilde konuştu:

 

“Tescil ve üretim izni alınan tüm bitki çeşitlerinin ülkemiz tarımına ve üreticilerimize hayırlar ve bereketler getirmesini diliyoruz. Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’ın çayır mera ve yem bitkilerine ait “Tescil ve Üretim İzni” alınmasında kalite analizlerinin üniversitemizin merkez laboratuvarında yapılmasına ait girişimleri bulunuyor. Bu girişimlere firmalar da olumlu dönüşler yapıyor. Firmaların tescil ve üretim izni alınmasında en önemli parametrelerinden biri olan kalite analizlerinin bilimsel olarak yapılmasında üniversitemiz laboratuvarlarını seçeceklerdir.”

 

Toplantıya üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü, Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Bitki Islahçıları Alt Birliği, Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği, Yem Sanayicileri Birliği ve Peyzaj Mimarları Odasından üyeler de katıldı.

 

Bilgilendirmelerde bulundular

 

Prof. Dr. Karadağ’ın katıldığı bir diğer toplantı ise 23-24 Aralık tarihlerinde İstanbul ve Ankara’da iki oturum şeklinde gerçekleştirilen “YÖKAK 2020 Yılı Kurumsal Değerlendirme Süreçleri ve Kurum İç Değerlendirme Raporlarının Hazırlanmasına İlişkin Bilgilendirme Toplantısı” oldu. Toplantının açılış konuşmasını yapan YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, yükseköğretimde kalite ve akreditasyon süreçlerinde yaşanan değişim ve YÖKAK’ın 2020’de gerçekleştireceği çalışmalara değindi. Toplantının devamında YÖKAK Danışmanı Prof. Dr. Buket Akkoyunlu, 2020 yılı “Kurumsal Dış Değerlendirme Programı”nda kullanılacak olan “Rubrik Yaklaşımı”; YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım ise programın 2020 yılı takvimine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

 

Görüşlerimizi aktardı

 

Toplantıda “Kalite Koordinatörü” olarak yer alan Karadağ, “2020 Yılı Kurumsal İç Değerlendirme Programına” dair üniversitemizin görüş, öneri, değerlendirme ve izlenimlerini aktardı.

Toplantıya, yükseköğretim kurumlarının rektör ve rektör yardımcıları, kalite komisyon temsilcileri, kurul üyeleri ve danışmanlarından oluşan 455 kişilik bir katılım sağlandı.