Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Yaşar Karadağ, YÖKAK Toplantısında | All Contents

YÖKAK, 2019 yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programının değerlendirilmesine ilişkin olarak ilgili yükseköğretim kurumlarının yöneticileri ile toplantılar gerçekleştirdi. YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım’ın da yer aldığı toplantılara üniveritemizi temsilen, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Yaşar Karadağ katılım gösterdi. 

 

Ankara’da 30 Eylül-01 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen toplantılar Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın açılış konuşması ile başladı. Elmas: “Üniversiteler misyon ve vizyonları çerçevesinde değerlendiriliyor. Üniversitelerimizden beklentimiz misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda çalışıp, bu çalışmalarını performansa dönüştürmeleridir. Bunun için üniversitelerimizin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim sistemlerini bütünleştirdiği; planlama yapabilecek, çıktıları analiz ve kontrol edebilecek ve sürekli iyileştirme anlayışıyla kendilerini izleyebilecekleri web tabanlı yönetim sistemlerini kurmaları gerekmektedir. Üniversitelerimizin kalite güvence sistemlerini yapılandırmalarındaki yol haritaları; öğrencilere 21. yüzyıla uygun bilgi ve becerilerin kazandırılması, çağın gerekliliğine uygun öğrenme ortamlarının oluşturulması ve mezunların piyasaya adaptasyonunun sağlanması olmalıdır” dedi. 

 

Açılış konuşmasının ardından YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım 2019 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programına ilişkin nitel ve nicel verileri içeren sunum gerçekleştirdi. Yıldırım sunumunda; 2019 yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı hakkında bilgiler vererek program kapsamında değerlendirmeleri yapılan üniversitelerin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim sistemlerine ilişkin 2019 yılı durum raporundan genel veriler paylaştı. Prof. Dr. Yıldırım, 2019 verilerine göre eğitim-öğretim alanında gelişmeye en çok açık olan boyutun “öğrenci merkezli öğrenme ve öğretme ile programların izlenmesi ve güncellenmesi” olduğuna dikkat çekti. 

 

Toplantıda üniversitemizi temsilen yer alan Rektör Yardımcımız ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ da 2019 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programına ait üniversitemizin görüş, öneri, değerledirme ve izlenimlerini aktardı.