Tarım-Sanayi-ARGE Entegrasyonu ve Yükseköğretim Kurumlarında İç Kalite Güvence Sistemi Toplantılarına Katıldık | All Contents

Rektör Yardımcımız ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Yüksek Öğretim Kurulunda (YÖK) düzenlenen toplantılara katıldı. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Tarım-Sanayi-ARGE entegrasyonunu görüşülmesi amacıyla düzenlenen toplantıda ziraat, orman, veterinerlik ve su ürünleri fakültelerinin dekanları ve akademisyenlerle buluştu.

 

Toplantıya Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı ile ilgili Genel Müdürleri, YÖK Üyeleri ve ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün yanı sıra üniversitelerin ziraat, tarım, orman, veterinerlik, su ürünleri fakültelerinin dekanları ile ilgili bölüm başkanları, enstitü/meslek yüksekokulu/araştırma ve uygulama merkezi müdürleri katıldı.

 

Tarım, orman ve hayvancılık odaklı strateji ve politikalar ele alındığı toplantıda geleceğe yönelik akademik süreç anlamında neler yapılabileceği etraflıca istişare edildi. Ülkemizdeki veteriner, ziraat, orman ve su ürünleri eğitiminin niteliği, mezunların mesleki yeterliliği ve istihdam durumlarının da ele alındığı toplantıda YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ve Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli birer konuşma yaptı.

 

İç Kalite Güvence Sistemi ve Eğitim Öğretimde Kalite Güvencesi Toplantısı

Yükseköğretim kurumlarında iç kalite güvence sisteminin yapılandırılması ve eğitim öğretim alanında kalite süreçleri konularında tüm gün süren iki ayrı toplantı gerçekleştirildi. Yükseköğretim kurumları ve ulusal akreditasyon kuruluşlarından yaklaşık 450 rektör, rektör yardımcısı ve yükseköğretim kurumu kalite komisyonlarının temsilcilerinin katıldığı toplantı, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım ve YÖKAK Üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. 

 

Toplantının ilk oturumunda YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Elmas tarafından yükseköğretim kurumlarında iç kalite güvence sisteminin önemi, uygulanması ve kalite güvence kültürünün yaygınlaştırılması ele alındı. YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yıldırım’ın eğitim-öğretim alanında kalite süreçleri, 2017 Yükseköğretimde Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporunda eğitim öğretim göstergeleri, YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Programında eğitim öğretim alanındaki ölçütler ve yükseköğretim kurumlarına önerilere ilişkin bilgileri paylaştığı toplantının devamında Bilkent Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesinin kalite güvence yaklaşımlarına ilişkin uygulama örnekleri paylaşıldı.