TURQUAS Projesinin Kapanış Toplantısına Katıldık | All Contents

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) koordinasyonunda yürütülen Türk Yükseköğretim Sisteminde Avrupa Yükseköğretim Alanı Reformlarının Uygulanması ve Sürdürülebilirliği' (TURQUAS) Projesi’nin kapanış toplantısına katıldı. 

 

YÖK Konferans Salonunda yapılan toplantının açılış konuşmasında YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er, "Kalite Dostu YÖK Vasfını Kazandıran Projeler” hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Er, üniversitelerimizi dış değerlendirmeye tâbi tutan Yükseköğretim Kalite Kurulunun bu amaçla kurulduğunu belirttikten sonra üniversitelerimize yabancı uyruklu öğrenci akışını devam ettirmek ve artırmak için akademisyenlerin kendi alanında yabancı dil ile ders verme becerisini kazanmasının önemini vurguladı.  

 

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas da yükseköğretimde kalite güvencesine ilişkin güncel gelişmeleri aktardığı konuşmasında öğrenme çıktılarının kazandırılıp kazandırılmadığının gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Daha sonra Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü ve Proje Ulusal Uzmanı Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, TURQUAS Projesinin başvurusu, kabul süreci, amacı ve kapsamı hakkında bilgi verdi.

 

Panelistler; Proje Ulusal Uzmanları Prof. Dr. Mehmet Durman, Ayhan Koçer,  Prof. Dr. Lerzan Özkale ve Prof. Dr. Süheyda Atalay projede sorumlu oldukları iş paketleri hakkında bilgi vererek değerlendirme yaptılar. Yükseköğretimde Alan Yeterlilikleri, Program ve Ders Öğrenme Çıktıları ve İş yükü Temelli Kredi Sisteminin yükseköğretim kurumlarımızda uygulanması gibi konuların konuşulduğu toplantı, soru-cevap bölümü ve değerlendirme ile sona erdi.